DZ13241440370

 • DZ13241440370 德龙后悬分装总成/850/空气/+70/非牵引/无水箱/伸缩轴
  • DZ13241440291 左后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1 件
   • 81.41701.2348 托架 1 件
   • DZ13241440293 支撑管/抬高70 1 件
   • 81.41701.2444 减振器支架 1 件
   • DZ13241440295 左加强板 1 件
   • DZ13241440194 连接板 1 件
   • DZ13241440098 挡片 2 件
  • DZ13241440292 右后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1 件
   • 81.41701.2348 托架 1 件
   • DZ13241440293 支撑管/抬高70 1 件
   • 81.41701.2444 减振器支架 1 件
   • DZ13241440296 右加强板 1 件
   • DZ13241440194 连接板 1 件
   • DZ13241440098 挡片 2 件
  • DZ13241440138 固定横梁/加长 1 件
   • DZ1640440123 左连接支架 1 件
   • DZ1640440124 右连接支架 1 件
   • DZ13241440096 横管梁 1 件
  • Q151C1230T1F3 六角头螺栓-细牙 6 件
  • 190003888457 自锁螺母 6 件
  • SZ144000756 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440032 11无信号开关锁止 1 件
  • 81.41722.6052 空气弹簧 2 件
  • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1465T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440162 左支架 1 件
  • DZ13241440163 右支架 1 件
  • 81.41701.0036 U型支架 2 件
  • Q151C1225T1F3 六角头螺栓-细牙 5 件
  • 190003888457 自锁螺母 5 件
  • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 4 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
   • DZ13241440038 调节杆 1 件
    • Q340B06 1型六角螺母(镀锌) 1 件
    • DZ13241440037 螺纹杆 1 件
   • Q7460640 汽车用球头接头 2 件
   • Q340B06 1型六角螺母(镀锌) 2 件
   • Q40306 弹簧垫圈 2 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • DZ13241440051 隔热罩 1 件
  • DZ13241440052 支架 1 件
  • DZ13241440053 右支架 1 件
  • DZ13241440054 左支架 1 件
  • DZ13241440055 支架 1 件
  • Q150B0825T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 4 件
  • Q40208 大垫圈(镀锌) 1 件
  • Q150B1020T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 1 件
  • DZ93259820056 高压软管/I/1900 1 件
  • SZ144000004 高压软管 2 件
  • DZ93259820054 高压软管/U/900 1 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • SZ144000752 聚酰胺管 2 件
  • SZ144000751 聚酰胺管 1 件
  • DZ13241440101 聚酰胺管 1 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 4 件

/08驾驶室/144驾驶室悬置

《DZ13241440370》上的一个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注