DZ13241430204

DZ13241430204 前悬置分装总成(空、抬高70、等高)

 • 81.95801.0114 滚柱 2 件
 • 81.96503.0129 垫片 4 件
 • 81.96101.0638 垫片 2 件
 • 81.96210.0407 垫片 2 件
 • DZ13241431056 前悬置右支座总成 1 件
  • DZ13241431052 前悬置右支座 1 件
  • 06.36950.0510 轴衬 1 件
 • 81.41722.6051 空气弹簧 2 件
 • DZ13241430090 翻转轴总成 1 件
  • 81.41715.5010 平衡杆总成 1 件
   • 81.41715.2007 左摇臂 1 件
   • 81.41715.2008 右摇臂 1 件
   • 81.41715.2009 轴 1 件
  • DZ13241430085 开口衬套 2 件
 • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
 • 190003888459 自锁螺母 2 件
 • 81.41720.5340 翻转轴右支撑总成 1 件
  • 81.41720.2720 右支架 1 件
  • 81.41720.2721 左支架 1 件
  • 81.41720.2723 U 型加强板 1 件
  • 81.41720.2725 U型加强板(左) 1 件
  • 81.41720.2570 U型导轨 1 件
  • 81.41720.2402 角形件 1 件
  • 81.91020.2297 销钉 1 件
  • 81.91020.2311 销子 1 件
  • 81.94339.2801 焊接板 1 件
  • Q151C1235T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
 • 81.41720.5341 翻转轴左支撑总成 1 件
  • 81.41720.2719 左支架 1 件
  • 81.41720.2720 右支架 1 件
  • 81.41720.2402 角形件 1 件
  • 81.91020.2311 销子 1 件
  • 81.94299.2557 轴套 1 件
 • 190003888458 自锁螺母 2 件
 • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
 • DZ13241431055 前悬置左支座总成 1 件
  • DZ13241431051 前悬置左支座 1 件
  • 06.36950.0510 轴衬 1 件
 • Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
 • 06.15012.0415 垫片(镀锌) 2 件
 • 81.90713.0909 调整垫片 2 件

/08驾驶室/144驾驶室悬置

《DZ13241430204》上的一个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注