DZ13241440315

 • DZ13241440315 德龙后悬分装总成/850/空气/+70/牵引/油/无水箱
  • DZ1640440150 左后悬置支架总成 1 件
  • DZ1640440160 右后悬置支架总成 1 件
  • DZ13241440072 固定横梁(牵引) 1 件
  • Q150B1230 六角头螺栓(镀锌) 6 件
  • Q33212 2型全金属六角锁紧螺母 6 件
  • SZ144000756 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440032 11无信号开关锁止 1 件
  • 81.41722.6052 空气弹簧 2 件
  • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1465T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440162 左支架 1 件
  • DZ13241440163 右支架 1 件
  • 81.41701.0036 U型支架 2 件
  • Q151C1225T1F3 六角头螺栓-细牙 5 件
  • Q33212 2型全金属六角锁紧螺母 5 件
  • Q150B0845T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33408 Ⅰ型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
  • DZ13241440051 隔热罩 1 件
  • DZ13241440052 支架 1 件
  • DZ13241440053 右支架 1 件
  • DZ13241440054 左支架 1 件
  • DZ13241440055 支架 1 件
  • Q150B0825T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33408 Ⅰ型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q40208 大垫圈(镀锌) 1 件
  • Q150B1020T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q33410 Ⅰ型全金属六角锁紧螺母 1 件
  • SZ144000003 高压软管 1 件
  • SZ144000004 高压软管 1 件
  • DZ93259820054 高压软管 1 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 1 件
  • SZ144000752 聚酰胺管 2 件
  • SZ144000751 聚酰胺管 1 件
  • SZ144000755 聚酰胺管 1 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 4 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注