DZ15221433100

 • DZ15221433100 前悬分装总成/左置/空气/前2后1
  • 06.29010.0117 挡圈 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 2 件
  • 199100360165 角形支架 1 件
  • 81.41720.6060 右托架总成 1 件
  • 81.41720.6061 左托架总成 1 件
  • 81.90713.0909 调整垫片 2 件
  • 81.95801.0114 滚柱 2 件
  • 81.96101.0638 垫片 2 件
  • 81.96210.0407 垫片 2 件
  • 81.96503.0129 垫片 4 件
  • DZ13221430100 翻转轴左支撑总成 1 件
  • DZ13221430105 翻转轴右支撑总成 1 件
  • DZ15221430075 翻转轴总成/双模 1 件
   • DZ13241430085 开口衬套 2 件
   • DZ15221430074 翻转轴焊接总成 1 件
  • DZ15221430880 空气弹簧总成 2 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • SXQ18116100TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 2 件
  • SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件

《DZ15221433100》上的一个想法

 1. 通过VIN查询到拆分件为DZ13241430090翻转轴总成(LX130806)
  通过总成号查询到的拆分件为DZ15221430075 翻转轴总成/双模

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注