DZ15221435100

 • DZ15221435100 前悬分装总成/左置空气/850车架/2020款
  • Q1811435TF3 六角法兰面承面带齿螺栓 2 件
  • DZ15221435117 挡圈 4 件
  • DZ15221435118 垫片 2 件
  • 06.29010.0117 挡圈 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 2 件
  • 199100360165 角形支架 1 件
  • 81.95801.0114 滚柱 2 件
  • DZ15221430800 空气弹簧总成(前) 2 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件
  • DZ15221435116 翻转轴衬套 2 件
  • DZ15221435122 滑动衬套(摆臂) 4 件
  • DZ15221435123 滑动衬套(轴端) 2 件
  • DZ15221435119 聚氨酯垫片 4 件
  • DZ15221435102 前悬右下支座 1 件
  • DZ15221435101 前悬左下支座 1 件
  • DZ15221435110 稳定杆总成 1 件
   • DZ15221435111 稳定杆焊接总成 1 件
   • DZ15221435115 摇臂衬套 2 件
  • DZ15221435120 摇臂衬套销轴 2 件
  • DZ15221435104 右托架总成 1 件
  • DZ15221435103 左托架总成 1 件

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注