DC15221435009

DC15221435009
 • DC15221435009 新M3000前悬置/970-850/左置空气/加宽冷却/2020款/LED大灯/前2后1/WABCO
  1. SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件
  2. Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  3. DZ15221435119 聚氨酯垫片 4 件
  4. DZ15221431215 前悬左托架总成 1 件
  5. DZ15221430800 空气弹簧总成(前) 2 件
  6. 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 2 件
  7. DZ15221435139 挡圈/外 2 件
  8. DZ15221435123 滑动衬套(轴端) 2 件
  9. DZ15221431225 稳定杆总成 1 件
  10. DZ15221431211 前悬左支座 1 件
  11. DZ15221431220 前悬右托架总成 1 件
  12. DZ15221431221 摇臂衬套销轴 2 件
  13. DZ15221435122 滑动衬套(摆臂) 4 件
  14. DZ15221435116 翻转轴衬套 2 件
  15. 06.29010.0117 挡圈 2 件
  16. DZ15221431212 前悬右支座 1 件
  17. Q1811435TF3 六角法兰面承面带齿螺栓 2 件
  18. 81.95801.0114 滚柱 2 件
  19. DZ15221435117 挡圈 2 件
  20. Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  21. DZ15221435118 垫片 2 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注