HDZ300双级减速驱动桥速比对照表

HDZ300速比对照表

HDZ铸造桥总速比 4.769(ip=3.947)
后桥 锥齿副 DZ90149320052(Z=29/24)
轮间差速器壳总成 DZ90149320039
中桥 锥齿副 DZ90149320051(Z=29/24)
轮间差速器壳总成 DZ90149320005(左)
DZ90149320006(右)
中后桥 行星架总成 81.35114.6113
HDZ铸造桥总速比 5.262(ip=3.947)
后桥 锥齿副 DZ90149320070(Z=28/21)
轮间差速器壳总成 DZ90149320039
中桥 锥齿副 DZ90149320067(Z=28/21)
轮间差速器壳总成 DZ90149320005(左)
DZ90149320006(右)
中后桥 行星架总成 81.35114.6113
HDZ铸造桥总速比 5.92(ip=3.947)
后桥 锥齿副 DZ90149320064(Z=27/18)
轮间差速器壳总成 DZ90149320039
中桥 锥齿副 DZ90149320061(Z=27/18)
轮间差速器壳总成 DZ90149320005(左)
DZ90149320006(右)
中后桥 行星架总成 81.35114.6113

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注