DZ96259741110

 • DZ96259741110 36L传感器下沉式尿素箱分装总成/2.2泵
  • DZ95259540350 尿素泵 1 件
  • DZ95259740572 36L尿素箱本体 1 件
  • DZ97189774065 尿素箱模块线束 1 件
  • DZ97259740309 泵支架 1 件
  • DZ95259740739 紧固带护垫 2 件
  • DZ96259740352 尿素回液管 1 件
  • DZ95259740382 尿素箱支架 1 件
  • DZ96259740351 尿素进液管 1 件
  • DZ95259740567 水阀集成式尿素箱传感器 1 件
  • DZ96259741113 紧固带总成 2 件
  • DZ96319740311 连接板 1 件
  • DZ96259741111 过渡支架 1 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注