DZ95259740346

 • DZ95259740346 45L传感器下沉式尿素箱分装总成/2.2泵
  • DZ95259540350 尿素泵 1 件
  • DZ95259740574 45L尿素箱本体 1 件
  • DZ97189774066 尿素箱模块线束 1 件
  • DZ97259740585 泵支架 1 件
  • DZ97319740739 紧固带护垫 2 件
  • DZ97259743515 尿素回液管 1 件
  • DZ97259740569 尿素箱连接支架 1 件
  • DZ97259743514 尿素进液管 1 件
  • DZ95259740569 水阀集成式尿素箱传感器 1 件
  • DZ97259740746 紧固带总成 2 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注