DZ14251441022

 • DZ14251441022 X3000后悬置分装总成/970-850/空气/+90/非牵引/伸缩轴/直流空滤/翻转前置/轻量化
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 6 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 10 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440036 高度阀支架 2 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440087 支架 2 件
  • DZ13241440091 聚酰胺管 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ13241440190 液压锁总成(无信号开关) 1 件
  • DZ14251230770 左前翼子板支架总成 1 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 2 件
  • DZ14251440090 聚酰胺管 1 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440149 波纹管/8.5/550 2 件
  • DZ14251440233 管路支架(左) 1 件
  • DZ14251440234 管路支架(右) 1 件
  • DZ14251440288 固定横梁总成/非牵引/直流空滤 1 件
  • DZ14251440305 左高度阀安装支架 1 件
  • DZ14251440306 右高度阀安装支架 1 件
  • DZ14251440347 后悬左支座/+90 1 件
  • DZ14251440348 后悬右支座/+90 1 件
  • DZ15221440108 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440156 波纹管/8.5/1650 1 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 6 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(9.5-10.0mm) 11 件
  • DZ96259820125 高压软管/I/550 1 件
  • DZ96259820168 高压软管/异型/700 1 件
  • DZ96259820168 高压软管/异型/700 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q150B1030T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1490T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 4 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 6 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件
DZ14251441022
DZ14251441022

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注