DZ14251440465

 • DZ14251440465 X3000后悬分装总成/空气/+135/非牵引/6驾驶室/伸缩轴/F3000翼子板/新高度阀
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 5 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 14 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440184 调节杆总成 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ13241440190 液压锁总成(无信号开关) 1 件
  • DZ14251231030 左前支架总成/+135 1 件
  • DZ14251231040 右前支架总成/+135 1 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440185 波纹管/8.5/1500 1 件
  • DZ14251440214 波纹管/8.5/1200 1 件
  • DZ14251440317 聚酰胺管/黄色/1250 1 件
  • DZ14251440350 过壁式三通管接头 2 件
  • DZ14251440519 聚酰胺管/黄色/1400 1 件
  • DZ14251440527 后悬左支架/+135 1 件
  • DZ14251440528 后悬右支架/+135 1 件
  • DZ14251440566 固定横梁总成/无水箱/固定三通 1 件
  • DZ14251440571 高度阀支架 1 件
  • DZ15221440037 新高度阀/后右 1 件
  • DZ15221440184 波纹管/8.5/700 1 件
  • DZ15221443419 减震器安装销 1 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 2 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 1 件
  • DZ93259820175 高压软管/L/Φ7.5/1400 1 件
  • DZ93259820182 高压软管/U/Φ7.5/700 2 件
  • DZ93259820191 高压软管/I/Φ7.5/480 1 件
  • DZ9L149778008 角支架(安装M10,卡孔Φ9.5) 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B1030T1F3 六角头螺栓 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151B1440T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1485 六角头螺栓-细牙(镀锌) 1 件
  • Q151B1490T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 1 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 2 件
  • Q351C12T15 六角薄螺母(镀锌) 2 件
  • Q401B20 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 2 件
打赏作者

《DZ14251440465》上的一个想法

 1. LX074286/SX33186V426自卸车整车/公爵黄(普通漆)/WP12.430E50/变速器/大厢8200*2350*1500/X3000中长平顶驾驶室不带顶导流罩

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注