DZ14251440447

 • DZ14251440447 X3000后悬分装总成/空气/+70/非牵引/6驾驶室/伸缩轴/F3000翼子板/带水箱/新高度阀
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 7 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 10 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440036 高度阀支架 2 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440088 隔热罩 1 件
  • DZ13241440089 隔热罩支架 1 件
  • DZ13241440091 聚酰胺管 1 件
  • DZ13241440147 左后悬置支架 1 件
  • DZ13241440148 右后悬置支架 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ13241440190 液压锁总成(无信号开关) 1 件
  • DZ14251230010 左前支架总成 1 件
  • DZ14251230320 右前支架总成 1 件
  • DZ14251440055 支架(二) 1 件
  • DZ14251440056 支架(三) 1 件
  • DZ14251440057 支架(四) 1 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 1 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 1 件
  • DZ14251440090 聚酰胺管 1 件
  • DZ14251440090 聚酰胺管 1 件
  • DZ14251440280 聚酰胺管/红色/1800 1 件
  • DZ14251440346 调节杆总成 2 件
  • DZ14251440355 高度阀左支架 1 件
  • DZ14251440356 高度阀右支架 1 件
  • DZ14251440513 固定横梁总成/非牵引/6驾驶室/带水箱/固定式三通 1 件
  • DZ15221440036 新高度阀/后左 1 件
  • DZ15221440037 新高度阀/后右 1 件
  • DZ15221440182 波纹管/8.5/1750 1 件
  • DZ15221440184 波纹管/8.5/700 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 2 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 9 件
  • DZ93259820093 高压软管/L/Φ7.5/1300 1 件
  • DZ93259820191 高压软管/I/Φ7.5/480 1 件
  • DZ93259820192 高压软管/U/Φ7.5/640 2 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 1 件
  • Q150B1025T1F3 六角头螺栓 2 件
  • Q150B1035T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1485 六角头螺栓-细牙(镀锌) 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 8 件
  • Q401B10 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q401B16 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注