DZ95259740319

 • DZ95259740319 非集成式尿素箱分装总成
  • DZ95259540152 尿素箱总成 1 件
  • DZ95259540153 支架总成 1 件
  • DZ95259540043 橡胶衬垫 1 件
  • DZ95259540044 橡胶衬垫 2 件
  • Q150B1020T1F3 六角头螺栓 8 件
  • Q40210 大垫圈(镀锌) 8 件
  • Q40310 弹簧垫圈 8 件
  • SZ974000007 紧固带护垫 1 件
  • SZ974000006 紧固带 1 件
  • DZ95259540047 固定销轴 1 件
  • DZ95259540048 固定销轴 1 件
  • Q218B0860 内六角圆柱螺钉 1 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注