DZ95189620045

 • DZ95189620045 保险杠总成
  • DZ93189932101 保险杠 1件
  • 81.90470.0618 十字槽盘头自攻螺钉 24件
  • DZ93189932109 转向灯固定板(左) 1件
  • DZ93189932110 转向灯固定板(右) 1件
  • DZ95189620041 前踏步总成 1件
   • DZ95189620039 踏板安装板(右) 1 件
   • DZ95189620038 踏板安装板(左) 1 件
   • DZ93189932125 踏板支架总成 1 件
    • DZ93189932119 保险杠固定支架(左) 1 件
    • DZ93189932120 保险杠固定支架(右) 1 件
    • DZ93189932114 连接管 1 件
   • DZ93189932126 踏板总成 1 件
    • DZ93189932113 踏板加强板 1 件
    • DZ93189932112 踏板 1 件
    • Q4500610 半圆头铆钉 8 件
   • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 2 件
   • Q150B0860 六角头螺栓(镀锌) 2 件
   • Q340B08T2F3 1型六角螺母 4 件
   • Q40008 小垫圈(镀锌) 4 件

/09附件/962保险杠

《DZ95189620045》上的一个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注