DZ93189470038

DZ93189470038

DZ93189470038

 • DZ93189470038 转向管柱总成(带电摇窗控制器支架)
  • 81.46440.5073 转向柱支架总成 1 件
  • 81.90010.0065 螺栓 2 件
  • 81.91020.2289 销子 1 件
  • 81.97487.0225 搭接板 1 件
  • DZ93189470028 转向管柱上段总成(伟世通内饰) 1 件DZ93189470022 转向柱罩壳(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470023 转向柱护板(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470024 转向柱护板(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470027 操纵轮(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470029 操纵轮(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470030 橡胶堵盖(伟世通内饰) 2 件
   • DZ93189470036 盖(伟世通内饰) 1 件
   • DZ93189470037 盖(伟世通内饰) 1 件
   • Q2140530 十字槽盘头螺钉 1 件
   • Q2714232 十字槽盘头自攻螺钉 2 件
   • Q340B05 1型六角螺母(镀锌) 1 件
   • Q351B22T15 六角薄螺母 1 件
   • 06.07095.0204 自攻螺钉 4 件
   • 06.22140.0815 定位销 1 件
   • 81.46003.0088 罩 2 件
   • 81.46109.0044 锁紧环 1 件
   • 81.46111.0066 摩擦垫圈 1 件
   • 81.46113.0070 转向轴 1 件
   • 81.46115.0028 球轴承套 1 件
   • 81.46118.0049 转向轴套 1 件
   • Q2714216 十字槽盘头自攻螺钉 4 件
   • 81.46118.5002 轴承套总成 1 件
    • 81.46118.2000 轴套 1 件
    • 81.46118.2003 挡块 1 件
   • 81.46145.0014 支架 1 件
   • 81.46433.0005 固定座 1 件
   • 81.90490.0270 保险螺钉 1 件
   • 81.90490.0443 带外扭矩的保险螺栓 1 件
   • 81.91710.0497 环 1 件
   • 81.95801.0071 滚子 1 件
   • 81.97601.0195 圆柱形压缩弹簧 1 件
   • 81.97602.0729 压缩弹簧 1 件
  • DZ93189470035 转向柱护套(伟世通内饰) 1 件
  • DZ95189460401 安装支架 1 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注