DZ9112230003

DZ9112230003

DZ9112230003

 • DZ9112230003 踏板机构总成
  • 81.48240.0270 刹车灯开关支架 1 件
  • Q2140625 十字槽盘头螺钉 1 件
  • 06.46081.6338 压缩弹簧 1 件
  • 81.91020.0610 挺杆 1 件
  • 81.96601.0659 衬垫 1 件
  • 81.92201.0093 堵 2 件
  • 81.48225.5119 离合器踏板总成 1 件
   • 81.48225.2093 踏板操纵杆 1 件
   • 81.48225.2094 踏板 1 件
   • 81.48225.2103 离合器踏板 1 件
   • 81.48235.2083 连接件 1 件
   • 81.94289.2020 管子 1 件
  • 81.91020.0686 压杆 1 件
  • Q150B0825T1F3 六角头螺栓 10 件
  • 06.15114.0418 调整垫圈 2 件
  • Q40308 弹簧垫圈 9 件
  • 81.48220.0106 座板 1 件
  • 81.97640.0273 弹簧夹子 3 件
  • 81.90685.0276 变速螺母 1 件
  • 81.96002.0384 螺塞 1 件
  • Q340B10T2F3 1型六角螺母 2 件
  • Q40108 平垫圈(镀锌) 9 件
  • 81.48235.5033 制动踏板总成 1 件
   • 81.48235.2072 制动踏板 1 件
   • 81.48235.2073 制动踏板连接件 1 件
   • 81.48235.2074 踏板臂 1 件
   • 81.94289.2019 套管 1 件
   • 81.48225.0029 球销 1 件
   • 81.48225.2094 踏板 1 件
  • Q43680 开口挡圈 2 件
  • 06.07069.0007 自锁螺栓M8*16 4 件
  • 81.97640.0227 弹簧夹 1 件
  • 81.48240.0327 传感器支架 1 件
  • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 1 件
  • 81.96020.0369 橡胶垫 2 件
  • 81.48210.0033 踏板轴 1 件
  • 81.97680.0019 弹簧座 1 件
  • 81.96002.0130 密封堵 2 件
  • Q340B08T2F3 1型六角螺母 2 件
  • 81.91020.0611 螺纹销 2 件
  • 06.29050.0116 垫圈 2 件
  • 81.48227.0006 踏板防尘罩 2 件

分割线

DZ9112230003

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注