DZ15221443235

 • DZ15221443235 后悬分装总成/液压/非牵引/横/M/+50/P9H P10H/伸缩轴/管路优化
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 2 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 3 件
  • DZ15221443230 横梁总成/非牵引/M/P9H/管路优化 1 件
  • Q151B14100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 4 件
  • DZ96259820158 高压软管/I/1980 1 件
  • DZ93259820046 高压软管/L/350 1 件
  • DZ96259820161 左高压软管/异型/280 1 件
  • DZ15221440145 矩形支架 1 件
  • DZ15221440164 油管右支架2 1 件
  • DZ15221440163 油管左支架2 1 件
  • DZ96259820162 右高压软管/异型/280 1 件
  • DZ15221443112 右后悬分装总成/液压/横/M/+50/P9H P10H 1 件
   • 190003888457 自锁螺母 2 件
   • 190003888458 自锁螺母 3 件
   • DZ13241440085 驾驶室锁 1 件
   • DZ15221440550 后悬减震器 1 件
   • DZ15221443120 横向减震器/工程车 1 件
   • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
   • Q151B14160 六角头螺栓-细牙(镀锌) 1 件
   • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
   • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
   • Q401B14 平垫圈(镀锌) 1 件
   • Q402B14 大垫圈(镀锌) 1 件
   • DZ15221443141 U型板总成 1 件
   • DZ15221443124 后悬右支座/M/P9HP10H 1 件
   • DZ15221443143 套筒 1 件
  • DZ15221443111 左后悬分装总成/液压/横/M/+50/P9H P10H 1 件
   • 190003888457 自锁螺母 2 件
   • 190003888458 自锁螺母 3 件
   • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
   • DZ15221440550 后悬减震器 1 件
   • DZ15221443120 横向减震器/工程车 1 件
   • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
   • Q151B14160 六角头螺栓-细牙(镀锌) 1 件
   • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
   • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
   • Q401B14 平垫圈(镀锌) 1 件
   • Q402B14 大垫圈(镀锌) 1 件
   • DZ15221443141 U型板总成 1 件
   • DZ15221443123 后悬左支座/M/P9H P10H 1 件
   • DZ15221443143 套筒 1 件
DZ15221443235
DZ15221443112
DZ15221443111

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注