DZ15221443234

 • DZ15221443234 新M3000后悬分装总成/液压/非牵引/横/M/伸缩轴/WP6
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 10 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁 1 件
  • DZ15221443035 U型板总成 2 件
  • DZ15221443067 套筒 2 件
  • DZ15221443072 后悬右支座/M 1 件
  • DZ15221443171 后悬左支座/M 1 件
  • DZ15221443233 M3000横梁总成/横/M/伸缩轴 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 4 件
  • DZ93259820033 高压软管/L/600 1 件
  • DZ93259820147 高压软管/I/2050 1 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B14160 六角头螺栓-细牙(镀锌) 4 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 4 件
  • DZ96259820161 左高压软管/异型/280 1 件
  • DZ15221443120 横向减震器/工程车 2 件
  • DZ15221440500 后悬减震器 2 件
  • DZ15221440171 油管左支架3 1 件
  • DZ15221440172 油管右支架3 1 件
  • DZ96259820162 右高压软管/异型/280 1 件
DZ15221443234

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注