DZ15221443214

 • DZ15221443214 右后悬分装总成/空气/横/+50/管路整改
  • 190003888457 自锁螺母 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 3 件
  • 190003888620 自锁螺母 2 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 1 件
  • DZ13241440070 高度阀 1 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁止 1 件
  • DZ15221440400 空气弹簧 1 件
  • DZ15221440146 管路支架 1 件
  • DZ15221443020 横向减震器 1 件
  • DZ15221443022 后悬右支座 1 件
  • DZ15221443030 U型板总成 1 件
  • DZ15221443038 高度阀右支架 1 件
  • DZ15221443067 套筒 1 件
  • Q150B0830T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 1 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151B14150TF3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 2 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 3 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 1 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 1 件
  • Q401B10 平垫圈(镀锌) 1 件
  • DZ96259550018 高度阀支架/牵引 1 件

分割线

DZ15221443214

DZ15221443213 左后悬分装总成/空气/横/+50/管路整改

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注