DZ15221443016

 • DZ15221443016 新M3000后悬分装总成/+50/牵引/伸缩轴
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 5 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 6 件
  • 190003888620 自锁螺母 4 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
   • DZ13241440038 调节杆 1 件
   • Q7460640 汽车用球头接头 2 件
   • Q340B06 1型六角螺母(镀锌) 2 件
   • Q40306 弹簧垫圈 2 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ15221440400 空气弹簧 2 件
  • DZ15221440104 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440108 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440143 波纹管/7.5/500 2 件
  • DZ15221443020 横向减震器 2 件
  • DZ15221443021 后悬左支座 1 件
  • DZ15221443022 后悬右支座 1 件
  • DZ15221443023 隔热罩连接支架2 1 件
  • DZ15221443027 隔热罩连接支架1 1 件
  • DZ15221443030 U型板总成 2 件
   • DZ15221443031 U形板 1 件
   • DZ15221443033 套筒 1 件
   • DZ15221443034 套筒 1 件
  • DZ15221443037 高度阀左支架 1 件
  • DZ15221443038 高度阀右支架 1 件
  • DZ15221443041 隔热罩连接支架3 1 件
  • DZ15221443042 横梁总成/牵引 1 件
   • DZ15221440084 支架总成 2 件
    • DZ15221440087 矩形支架总成 1 件
     • DZ15221440085 矩形支架 1 件
     • DZ15221440086 套筒 2 件
    • DZ15221440089 橡胶轴套 2 件
   • DZ15221443011 牵引车用固定板 1 件
   • DZ15221443046 管梁 1 件
   • Q5210640 圆柱销(A型-d 公差m6) 2 件
  • DZ15221443043 高度阀支架 2 件
  • DZ15221443048 隔热罩 1 件
  • DZ15221443067 套筒 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 2 件
  • DZ93259820123 高压软管/I/620 1 件
  • DZ97259820136 高压软管/异型/520 2 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0822T1F3 六角头螺栓 8 件
  • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B14150TF3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 12 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • SZ144000752 聚酰胺管 2 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ93259820039 高压软管/L/1050 1 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 2 件

《DZ15221443016》上的3个想法

  1. 你好,我是有10年陕汽配件销售经验的经销商,之前一直想做一个跟车型匹配的这么一个明细资料,现在发现已经有人做了,陕汽配件里面的学问简直太多了,虽然你的资料还不是那么的完美,但是已经很不容易了,我也一直在关注墨水的成长,希望能有一个平台,集合大家的智慧,解决遇到的普遍问题!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注