DZ15221442456

 • DZ15221442456 新M3000后悬分装总成/850/+50/空气/牵引/国Ⅳ/伸缩轴/改进横梁/久阳电翻
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 5 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母M12 ×1.5-8-F3 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • 190003888459 自锁螺母 7 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ15221440047 抬高50后悬左支架总成/改进后悬 1 件
  • DZ15221440097 隔热罩 1 件
  • DZ15221440099 上支架二 1 件
  • DZ15221440104 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440108 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440138 左高度阀支架一 1 件
  • DZ15221440139 左高度阀支架二 2 件
  • DZ15221440141 右高度阀支架一 1 件
  • DZ15221440176 隔热罩左支架 1 件
  • DZ15221440177 隔热罩右支架 1 件
  • DZ15221440188 横梁总成/牵引 1 件
  • DZ15221440200 右减震器支架总成/+50/改进后悬/电动翻转 1 件
  • DZ15221440300 空气弹簧 2 件
  • DZ15221442031 连接板总成 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 2 件
  • DZ93259820127 高压软管/异形/470 2 件
  • DZ93259820142 高压软管/I/850 1 件
  • DZ93259820144 高压软管/I/700 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q151B14100T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151B14110 六角头螺栓-细牙(镀锌) 1 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 6 件
  • Q151B1635T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151C1275T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 8 件
  • Q40114 平垫圈(镀锌) 8 件
  • Q40208 大垫圈(镀锌) 4 件
  • SZ144000752 聚酰胺管 2 件

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注