DZ15221442411

DZ15221442411 左后悬分装总成/改进后悬

 • 190003888457 自锁螺母 2 件
 • 190003888458 自锁螺母 2 件
 • 190003888459 自锁螺母 4 件
 • DZ13241440046 调节杆总成 1 件
 • DZ13241440070 高度阀 1 件
 • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
 • DZ15221440099 上支架二 1 件
 • DZ15221440115 后悬左支架总成/改进 1 件
 • DZ15221440138 左高度阀支架一 1 件
 • DZ15221440139 左高度阀支架二 1 件
 • DZ15221440097 隔热罩 1 件
 • DZ15221440176 隔热罩左支架 1 件
 • DZ15221440177 隔热罩右支架 1 件
 • DZ15221440300 空气弹簧 1 件
 • DZ15221442031 连接板总成 1 件
 • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 4 件
 • Q150B0850 六角头螺栓(镀锌) 2 件
 • Q151B14100 六角头螺栓 1 件
 • Q151B1480 六角头螺栓-细牙 1 件
 • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 3 件
 • Q151B1635T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
 • Q151C1275T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
 • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 2 件
 • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 6 件
 • Q40114 平垫圈(镀锌) 4 件
 • Q40208 大垫圈(镀锌) 4 件
 • SZ144000752 聚酰胺管 1 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注