DZ14251440422

 • DZ14251440422 X3000后悬分装总成/空气/+70/牵引/伸缩轴/直流空滤/油/新高度阀
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 6 件
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 5 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 10 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440087 支架 2 件
  • DZ13241440089 隔热罩支架 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ13241440190 液压锁总成(无信号开关) 1 件
  • DZ14251230650 左前翼子板支架总成 1 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 2 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440145 隔热套 1 件
  • DZ14251440233 管路支架(左) 1 件
  • DZ14251440234 管路支架(右) 1 件
  • DZ14251440280 聚酰胺管/红色/1800 1 件
  • DZ14251440311 后悬左支座 1 件
  • DZ14251440312 后悬右支座 1 件
  • DZ14251440346 调节杆总成 2 件
  • DZ14251440350 过壁式三通管接头 2 件
  • DZ14251440388 固定横梁总成/牵引/粗滤支架/直流/固定三通 1 件
  • DZ14251440391 高度阀左支架/新高度阀 1 件
  • DZ14251440392 高度阀右支架/新高度阀 1 件
  • DZ14251440393 调节杆支架 2 件
  • DZ15221440036 新高度阀/后左 1 件
  • DZ15221440037 新高度阀/后右 1 件
  • DZ15221440182 波纹管/8.5/1750 1 件
  • DZ15221440184 波纹管/8.5/700 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 4 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 9 件
  • DZ93259820093 高压软管/L/φ7.5/1300 1 件
  • DZ93259820181 高压软管/I/φ7.5/600 1 件
  • DZ93259820182 高压软管/U/φ7.5/700 2 件
  • DZ96319190414 L支架 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B1025T1F3 六角头螺栓 2 件
  • Q150B1030T1F3 六角头螺栓 6 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1490T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 6 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 10 件
  • Q351C12T15 六角薄螺母(镀锌) 2 件
  • Q401B10 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件
  • SZ144000751 聚酰胺管 1 件
DZ14251440422
DZ14251440422

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注