DZ14251440361

 • DZ14251440361 X3000后悬分装总成/空气/+70/牵引/油/伸缩轴/直流空滤/粗滤右置
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 2 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 5 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母M12 ×1.5-8-F3 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 10 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440087 支架 2 件
  • DZ13241440089 隔热罩支架 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ13241440190 液压锁总成(无信号开关) 1 件
  • DZ14251230650 左前翼子板支架总成 1 件
  • DZ14251440060 空气弹簧总成 2 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440094 聚酰胺管/750/黄色 1 件
  • DZ14251440145 隔热罩 1 件
  • DZ14251440233 管路支架(左) 1 件
  • DZ14251440234 管路支架(右) 1 件
  • DZ14251440280 聚酰胺管/红色/1800 1 件
  • DZ14251440311 后悬左支座 1 件
  • DZ14251440312 后悬右支座 1 件
  • DZ14251440338 固定横梁总成/直流/粗滤右置 1 件
  • DZ14251440346 调节杆总成 2 件
  • DZ14251440391 高度阀左支架/新高度阀 1 件
  • DZ14251440392 高度阀右支架/新高度阀 1 件
  • DZ14251440393 调节杆支架 2 件
  • DZ15221440036 新高度阀/后左 1 件
  • DZ15221440037 新高度阀/后右 1 件
  • DZ15221440182 波纹管/8.5/1750 1 件
  • DZ15221440184 波纹管/8.5/700 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 6 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 9 件
  • DZ93259820093 高压软管/L/Φ7.5/1300 1 件
  • DZ93259820182 高压软管/U/Φ7.5/700 2 件
  • DZ93259820191 高压软管/I/Φ7.5/480 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B1025T1F3 六角头螺栓 2 件
  • Q150B1030T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q150B1035T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1490T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 6 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 9 件
  • Q401B10 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件
  • SZ144000751 聚酰胺管 1 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注