DZ14251440207

 • DZ14251440207 后悬分装总成/液压/+70/非牵引/带水箱/6驾驶室/伸缩轴/F3000翼子板/油浴
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 5 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 12 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁 1 件
  • DZ13241440086 U型板总成 2 件
  • DZ13241440087 支架 1 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440147 左后悬支架总成 1 件
  • DZ13241440148 右后悬支架总成 1 件
  • DZ14251230010 左前支架总成 1 件
  • DZ14251230320 右前支架总成 1 件
  • DZ13241440150 后悬减震器 2 件
  • DZ14251440165 横梁总成/6/带水箱 1 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 3 件
  • DZ93189770334 线束卡箍(25/10) 1 件
  • DZ93259820144 高压软管/I/700 1 件
  • DZ97259820136 高压软管/异型/520 1 件
  • DZ97259820136 高压软管/异型/520 1 件
  • DZ93259820027 高压软管/L/1300 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 1 件
  • Q150B1035T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
DZ14251440207

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注