DZ14251440206

 • DZ14251440206 X3000后悬置分装总成/液压/+41/无水箱/伸缩轴
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 5 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 12 件
  • DZ13241440080 减振器 2 件
  • DZ13241440083 套筒 2 件
  • DZ13241440084 套筒 2 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁 1 件
  • DZ13241440086 U型板总成 2 件
  • DZ13241440087 支架 1 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440047 左后悬置支架 1 件
  • DZ13241440048 右后悬置支架 1 件
  • DZ13241440150 后悬减震器 2 件
  • DZ14251230010 左前支架总成 1 件
  • DZ14251230020 右前支架总成 1 件
  • DZ14251440121 固定横梁总成 1 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 5 件
  • DZ93189770334 线束卡箍(25/10) 1 件
  • DZ93259820027 高压软管/L/1300 1 件
  • DZ93259820040 高压软管/I/800 1 件
  • DZ97259820136 高压软管/异型/520 2 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q150B0616 六角头螺栓(镀锌) 1 件
  • Q150B1035T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q151B14100T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1485 六角头螺栓-细牙(镀锌) 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 1 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 6 件
  • Q40120 平垫圈(镀锌) 2 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 2 件
DZ14251440206
DZ14251440206

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注