DZ14251430290

 • DZ14251430290 X3000前悬分装总成/940-850/左置空气/+41/悬浮缸/车架270/新高度阀/2+1
  • 06.11251.2005 六角螺母M7.112.40 M14*1.5-10-MAN183B1带法兰 2 件
  • 06.29010.0117 挡圈 2 件
  • 199000360315 支承板 1 件
  • 81.90713.0909 调整垫片 2 件
  • 81.95801.0114 滚柱 2 件
  • 81.96101.0638 垫片 2 件
  • 81.96210.0407 垫片 2 件
  • 81.96503.0129 垫片 4 件
  • DZ13241430080 翻转轴总成(出口) 1 件
  • DZ14251430025 空气弹簧总成 2 件
  • DZ14251430123 调节杆左支架/前 1 件
  • DZ14251430124 调节杆右支架/前 1 件
  • DZ14251430140 前悬左支座总成/+41 1 件
  • DZ14251430150 前悬右支座总成/+41 1 件
  • DZ14251440525 调节杆总成/左前/2+1 1 件
  • DZ14251440526 调节杆总成/右前/2+1 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q1811475TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 1 件
  • Q1811480TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 1 件
  • Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • SXQ18116100TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 2 件
  • SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件
  • DZ14251430030 翻转轴右支撑总成 1 件
  • 81.41720.5341 翻转轴左支撑总成 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 2 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注