DZ13241442038

 • DZ13241442038 德龙后悬分装总成/850/空气/+70/伸缩轴/LNG
  • DZ13241440291 左后悬置支架总成/850/+70/支座优化1件
  • DZ13241440292 右后悬置支架总成/850/+70/支座优化1件
  • DZ13241440104 固定横梁总成/LNG 1 件
  • Q151C1235T1F3 六角头螺栓-细牙 9 件
  • 190003888457 自锁螺母 9 件
  • SZ144000756 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440032 无信号开关锁止 1 件
  • 81.41722.6052 空气弹簧 2 件
  • Q151B1690TF3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1465T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • DZ13241440070 高度阀 2 件
  • DZ13241440162 左支架 1 件
  • DZ13241440163 右支架 1 件
  • 81.41701.0036 U型支架 2 件
  • Q151C1225T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • 190003888457 自锁螺母 4 件
  • Q150B0845T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33408 1型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
  • DZ13241440051 隔热罩 1 件
  • DZ13241440052 支架 1 件
  • DZ13241440053 右支架 1 件
  • DZ13241440054 左支架 1 件
  • DZ13241440055 支架 1 件
  • Q150B0825T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33408 1型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q40208 大垫圈(镀锌) 1 件
  • Q150B1020T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q33410 1型全金属锁紧螺母 1 件
  • DZ93259820056 高压软管/I/1900 1 件
  • SZ144000004 高压软管 2 件
  • DZ93259820054 高压软管/U/900 1 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • SZ144000752 聚酰胺管 2 件
  • SZ144000751 聚酰胺管 1 件
  • DZ13241440101 聚酰胺管 1 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 4 件
DZ13241442038
DZ13241442038

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注