DZ13241440290

DC13241442150 德龙后悬置/850/液压/+70/非牵引/无水箱/D/WP10四气门/伸缩轴

 • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
 • 190003888458 自锁螺母 8 件
 • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 2 件
 • Q151B16110T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
 • DZ13241440290 后悬置分装总成/850/液压/+70/… 1件
  • DZ13241440292 右后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1件
   • DZ13241440098 挡片 2 件
   • DZ13241440194 连接板 1 件
   • DZ13241440293 支撑管/抬高70 1 件
   • 81.41701.2444 减振器支架 1 件
   • 81.41701.2348 托架 1 件
   • DZ13241440296 右加强板 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 6 件
  • DZ13241440430 横梁总成/伸缩杆/D 1 件
   • DZ13241440434 右连接支架 1 件
   • DZ13241440433 左连接支架 1 件
   • DZ13241440431 横梁 1 件
  • Q151C1230T1F3 六角头螺栓-细牙 6 件
  • 190003888457 自锁螺母 6 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • Q151B1465T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • DZ97259820134 高压软管 1 件
  • DZ13241440291 左后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1件
   • DZ13241440098 挡片 2 件
   • DZ13241440194 连接板 1 件
   • DZ13241440293 支撑管/抬高70 1 件
   • DZ13241440295 左加强板 1 件
   • 81.41701.2444 减振器支架 1 件
   • 81.41701.2348 托架 1 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • DZ9100770423 固定卡箍 4 件
  • DZ93259820031 高压软管 2 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • DZ93259820055 高压软管 1 件
  • DZ13241440032 11无信号开关锁止 1 件
  • DZ13241440150 后悬减振器 2 件
  • SZ144000756 驾驶室锁止 1 件
 • 81.96210.0462 橡胶套筒 2 件
 • Q151B1440T1F3 六角头螺栓-细牙 6 件
 • 81.61851.0008 凹板 4 件
 • 81.96210.0364 套筒 2 件
 • 190003888459 自锁螺母 2 件

《DZ13241440290》上的一个想法

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注