DZ13241440289

 • DZ13241440289 后悬置分装总成/850/液压/+70/非牵引/无水箱/D/WP12/伸缩轴
  • DZ13241440291 左后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1 件
  • DZ13241440292 右后悬置支架总成/850/+70/支座优化 1 件
  • DZ13241440150 后悬减震器 2 件
  • DZ13241440106 固定横梁总成/WP12/伸缩轴 1 件
  • SZ144000756 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440032 无信号开关锁止 1 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1465T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 4 件
  • Q151B16100T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • 190003888459 自锁螺母 2 件
  • Q151C1230T1F3 六角头螺栓-细牙 6 件
  • 190003888457 自锁螺母 6 件
  • DZ97259820134 高压软管/I/1100 1 件
  • SZ144000004 高压软管 2 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • DZ93259820054 高压软管/U/900 1 件
  • 190003171356 塑料紧固带A5*280 N05199 2 件
DZ13241440289

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注