SZ121000513

 • SZ121000513 右车门总成
  • 116100210005 右车门外板 1 件
  • 116100210007 右车门外板加强板总成 1 件
  • JZ11241210008 右车门内板总成 1 件
  • 116000330103 T/右车门上铰链总成 1 件
  • 116000330105 T/右车门下铰链总成 1 件
  • 116100770083 底板 1 件
  • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 6 件
  • Q40208 大垫圈(镀锌) 12 件
  • Q41208 外锯齿锁紧垫圈 6 件
  • DZ1600210312 右补充件 1 件
  • DZ1600770083 垫板 1 件

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注