JZ91309862303

JZ91309862303
 • JZ91309862303 TZ_备轮架分装总成
  • Q150B16115 六角头螺栓 1 件
  • 2190-3105101-G 销轴 1 件
  • Q5005050 开口销 8 件
  • Q401B30 平垫圈(镀锌) 8 件
  • JZ95199861056 隔套(六) 1 件
  • JZ95199861054 隔套(四) 1 件
  • Q341B14T2F3 1型六角螺母 4 件
  • 190003884160 车轮螺母 3 件
  • JZ91309862313 固定架总成 1 件
  • JZ91199861654 销轴 2 件
  • JZ91309860100 液压油缸 1 件
  • JZ91309861590 翻转架总成 1 件
  • JZ91199861655 销轴 1 件
  • JZ91309860060 支架总成 1 件
  • JZ91199861693 轴(四) 1 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 4 件
  • Q151B1445T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q341B16T2F3 1型六角螺母 22 件
  • JZ91199862222 碟形弹簧垫圈(参见GB/T 1972-2005) 5 件
  • Q401B16 平垫圈(镀锌) 22 件
  • Q151B1645T1F3 六角头螺栓-细牙 22 件
  • JZ91309861050 连板总成(二) 2 件
  • JZ91309861060 连板总成(一) 2 件
  • DZ91259470113 直角管接头 2 件
  • JZ95199860016 大垫圈 1 件
  • JZ90159860421 备轮挡板 1 件
  • JZ91309860093 L板 2 件
  • Q341C12T2F3 1型六角螺母 8 件
  • Q401B12 平垫圈(镀锌) 8 件
  • Q151C1235T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151C1270T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注