DZ98189510830

 • DZ98189510830 车架总成
  • DZ98189510831 车架左纵梁 1 件
  • DZ98189510832 车架右纵梁 1 件
  • DZ98189511674 横梁总成 1 件
  • Q1811430TF3 六角法兰面承面带齿螺栓 17 件
  • Q4501432 半圆头铆钉(高防腐F62) 29 件
  • 06.11251.2005 六角螺母M7.112.40 M14*1.5-10-MAN183B1带法兰 17 件
  • DZ98189511880 横梁总成 1 件
  • Q4501436 半圆头铆钉 18 件
  • DZ98189511720 槽型横梁总成 1 件
  • DZ98189511730 横梁总成 1 件
  • DZ98189511722 尾梁 1 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注