DZ97259360007

DZ97259360007
DZ97259360007
DZ97259360007
DZ97259360007

DZ97259360007 铝合金储气筒30L(蓄电池下方)

DZ97259360008 铝合金储气筒25L(气瓶下方)

注:储气筒之间连接气管为易损件,气管尺寸为φ12,无总成号,售后维修时依照实际长度截取安装,其拆分明细如下:DZ97259366086 直角接头体1件、DZ97259366279 T型测试接头1件、DZ97259366115 六角接头座2件、DZ97259360177 弹性垫2件、DZ97259360179 卡环2件、X190003179785 φ12气管 按需(长度mm)。这里需要说明的是:气管的材质为聚酰胺管。

打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注