《DZ95319470003》上的2个想法

 1. 1.DZ9114470075 循环球式动力转向器 1 件
  2.DZ93319470001 转向摇臂 1 件
  3.Q151B2040TF2 六角头螺栓 4 件
  4.DZ95319470011 转向器支架 1 件
  5.190003888458 自锁螺母 6 件
  6.Q151B1470TF2 六角头螺栓 4 件
  Q151B14150TF2 六角头螺栓 2 件
  7.DZ9100430011 转向直拉杆 1 件
  8.DZ9118430026 转向中间拉杆 1 件
  9.Q5006356 开口销 2 件
  10.81.90610.0031 六角开槽螺母 2 件
  11.81.90713.0837 垫圈 4 件
  12.81.93001.0319 套筒 2 件
  13.DZ95319430005 中间摇臂 1 件
  06.38070.2102 滑脂嘴 2 件
  14.Q151B1445 六角头螺栓 6 件
  15.DZ9118470602 中间摇臂支架总成 1 件
  16.DZ9118470605 销轴 2 件
  17.190003888620 自锁螺母 6 件
  18.DZ95319430001 转向中间拉杆 1 件
  19.DZ95319430008 转向第二摇臂 1 件
  20.DZ95319470003 球接头 1 件
  21.DZ93319430001 油缸护套 1 件
  22.DZ9118430021 转向直拉杆 1 件
  23.Q67545 软管环箍 1 件
  24.Q67590 软管环箍 1 件
  25.DZ95319470001 液压油缸总成 1 件
  26.81.95301.6225 球接头 1 件
  27.Q1811445TF2 六角头法兰承面带齿螺栓 5 件
  28.DZ9118470606 液压油缸支架 1 件
  29.190003888620 自锁螺母 5 件

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注