DZ16251110010

 • DZ16251110010 前面罩总成
  • DZ16251110040 前面罩右铰链总成 1 件
  • DZ16251110030 前面罩左铰链总成 1 件
  • DZ16251110014 右扰流角板 1 件
  • DZ16251110028 前面罩右格栅总成 1 件
  • DZ16251110110 前面罩锁环总成 2 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 2 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 2 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 4 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 3 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 3 件
  • Q215B0820T1F31 内六角花形盘头螺钉 6 件
  • Q402B05F60 大垫圈 5 件
  • Q402B05F60 大垫圈 12 件
  • Q402B05F60 大垫圈 14 件
  • Q402B05F60 大垫圈 3 件
  • Q402B05F60 大垫圈 3 件
  • Q32408T2F3 六角法兰面承面带齿螺母 4 件
  • Q27A4816F31 内六角花型盘头自攻螺钉 7 件
  • Q27A4816F31 内六角花型盘头自攻螺钉 15 件
  • Q27A4816F31 内六角花型盘头自攻螺钉 15 件
  • DZ16251110024 右前围下扶手 1 件
  • Q402B08F60 大垫圈 4 件
  • Q402B08F60 大垫圈 3 件
  • Q402B08F60 大垫圈 3 件
  • DZ16251110029 前面罩橡胶定位块 2 件
  • DZ16251110060 前面罩气弹簧总成 2 件
  • DZ16251110027 前面罩左格栅总成 1 件
  • DZ16251110022 右前围下扶手盖板 1 件
  • DZ16251110023 左前围下扶手 1 件
  • DZ9X259620079 弹簧螺母片ST4.8 7 件
  • DZ9X259620079 弹簧螺母片ST4.8 2 件
  • DZ9X259620079 弹簧螺母片ST4.8 2 件
  • DZ16251110021 左前围下扶手盖板 1 件
  • Q221B4819F60 十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件 3 件
  • Q221B4819F60 十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件 3 件
  • DZ16251110020 前面罩本体带加强管总成 1 件
   • Q1860816F60 六角法兰面螺栓-加大系列(总成带) 4 件
   • DZ16251110025 面罩本体加强管 1 件
   • DZ16251110003 前面罩本体 1 件
  • DZ16251110070 前面罩锁体总成 2 件
  • DZ16251110004 SHACMAN标牌饰板 1 件
  • DZ16251110013 左扰流角板 1 件

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注