4010758-DZ15221842326

DZ15221842326
 • DZ15221842326 空调本体总成(M3000S/水阀外置)
  1. DZ13241821115 膨胀阀 1 件
  2. DZ15221840103A 暖风芯体 1 件
  3. DZ15221840402 蒸发风机总成(调速模块/BH) 1 件
  4. DZ15221840412A 调速模块 1 件
  5. DZ15221841215 模式风门执行器(M3000/12V) 1 件
  6. PDZ15221840701A 蒸发器芯件(A029) 1 件
  7. PDZ15221841204A 蒸发器温度传感器(A029/410758) 1 件

注:4010758/A029

《4010758-DZ15221842326》上的2个想法

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注