DZ15221444374

 • DZ15221444374 右后悬分装总成/空气/+50
  • DZ15221444372 后悬右支座 1 件
  • DZ15221440630 空气弹簧总成(后) 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ15221443020 横向减震器 1 件
  • DZ15221443414 套筒 1 件
  • 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 2 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 3 件
  • Q151B14140TF3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q151B1480T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1270T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 1 件
  • Q402B14 大垫圈(镀锌) 1 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注