DZ15221443654

 • DZ15221443654 右后悬分装总成/SCR右置(无高度阀)
  • DZ15221440880 空气弹簧总成 1 件
  • DZ15221443420 横向阻尼器 1 件
  • DZ13241440185 液压锁总成 1 件
  • DZ15221443404 后悬右支座(下) 1 件
  • DZ15221443419 减震器安装销 1 件
  • DZ15221443405 减震器安装座 1 件
  • DZ15221443414 套筒 1 件
  • DZ15221443426 油管支架2 1 件
  • DZ15221443533 隔热罩(右置) 1 件
  • DZ15221443534 隔热罩支架1 1 件
  • DZ15221443535 隔热罩支架2 1 件
  • 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 5 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 3 件
  • Q150B0614 六角头螺栓(镀锌) 1 件
  • Q151B1485 六角头螺栓-细牙(镀锌) 1 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1270T1F3 六角头螺栓-细牙 3 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 1 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 1 件
  • Q150B0614 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q150B0820T1F3 六角头螺栓 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 4 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注