DZ15221443374

 • DZ15221443374 后悬分装总成/空气/横/非牵引/+50/伸缩轴/新高度阀/SCR右置
  • 190003171356 塑料紧固带-A5×280 N05199 7 件
  • 190003559482 卡套式三通管接头 2 件
  • 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 4 件
  • 190003888458 自锁螺母 M14×1.5-8-ZN-D980 6 件
  • 190003888620 自锁螺母 M14×1.5-10-ZN-D980 4 件
  • DZ13241440046 调节杆总成 2 件
  • DZ13241440085 驾驶室锁止 1 件
  • DZ13241440090 无接头驾驶室锁止 1 件
  • DZ15221440400 空气弹簧 2 件
  • DZ14251440149 波纹管/8.5/550 3 件
  • DZ15221440036 新高度阀/后左 1 件
  • DZ15221440037 新高度阀/后右 1 件
  • DZ15221440165 高度阀左支架 1 件
  • DZ15221440166 高度阀右支架 1 件
  • DZ15221443020 横向减震器 2 件
  • DZ15221443022 后悬右支座 1 件
  • DZ15221443030 U型板总成 2 件
  • DZ15221443067 套筒 2 件
  • DZ15221443291 调节杆总成左支架 1 件
  • DZ15221443292 调节杆总成右支架 1 件
  • DZ93189777031 带固定座紧固带(孔径9.5-10.0mm) 4 件
  • DZ96259820138 高压软管/I/1680 1 件
  • DZ96259820140 高压软管/280 1 件
  • DZ96259820140 高压软管/280 1 件
  • Q150B0822T1F3 六角头螺栓 8 件
  • Q150B0830T1F3 六角头螺栓 1 件
  • Q150B1070 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q151B14130T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B14150TF3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q151B1470T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151B1475T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  • Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  • Q33206 2型全金属六角锁紧螺母(镀锌) 4 件
  • Q33208T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 8 件
  • Q33210T2F3 2型全金属六角锁紧螺母 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • 81.98181.6065 T型接头 1 件
  • DZ15221443263 隔热罩(右) 1 件
  • DZ15221443265 隔热罩支架(后) 1 件
  • DZ15221443264 隔热罩支架(前) 1 件
  • DZ15221443021 后悬左支座 1 件
  • DZ14251440090 聚酰胺管 1 件
  • DZ13241440101 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221440207 聚酰胺管/180/红色 1 件
  • DZ14251440090 聚酰胺管 1 件
  • DZ15221443040 横梁总成 1 件

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注