4011432-DZ14251510104

DZ14251510104
 • DZ14251510104 左空气悬浮座椅总成/R点245/安全带/分体头枕/19内饰/加热/扶手/报警锁扣
  1. GLM1452432 单加热坐垫总成 1 件
  2. GLM137767 靠背调节手柄 1 件
  3. GLM1452431 腰托双联阀 1 件
  4. GLM1378429 腰托气袋 1 件
  5. GLM137209 气囊 1 件
  6. GLM136575 高度调节阀 1 件
  7. GLM137765 倾调机构总成 1 件
  8. GLM1420335 安全带报警线束 1 件
  9. GLM1446188 靠背总成 1 件
  10. GLM1426388 加热旋钮开关 1 件
  11. GLM1426491 加热线束 1 件
  12. GLM1443218 扶手 1 件

《4011432-DZ14251510104》上的一个想法

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注