DZ14251510087

DZ14251510087
 • DZ14251510087 左空气悬浮座椅总成/R点245/安全带/一体式头枕/报警锁扣
  1. HT949358-01E 靠背骨架组件 1 件
  2. HT941872-02E 安全带总成 1 件
  3. HT949316-02E 腰托气袋组件 1 件
  4. HT949327-01E 座垫总成 1 件
  5. HT949318-02E 左侧护壳 1 件
  6. HT949319-02E 右侧护壳 1 件
  7. HT949320-02E 前护壳 1 件
  8. HT949321-02E 腰托控制阀组件 1 件
  9. HT942126-03E 速降阀组件 1 件
  10. HT949341-01E 高斜度总成 1 件
  11. HT949323-02E 靠背调节手把组件 1 件
  12. HT949011-03E 座垫滑块 2 件
  13. HT946002-01E 带锁扣总成 1 件
  14. HT942027-03E 高斜度卡套 1 件
  15. HT949339-02E 斜度调节板 1 件
  16. HT942060-03E 连杆总成 1 件
  17. HT949340-02E 斜度调节手柄组件 1 件
  18. HT946073-01E 高度调节手柄总成 1 件
  19. HT949017-03E 可调减振器手柄总成 1 件
  20. HT946074-01E 减振器总成 1 件
  21. HT942125-03E 高度限位组件 1 件
  22. HT946001-02E 高度调节阀组件 1 件
  23. HT949342-01E 气管组件 1 件
  24. HT949343-01E 滑轨总成 1 件
  25. HT949344-01E 滑道拉杆 1 件

厂家代码:4010015

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注