DZ14251433207

 • DZ14251433207 X3000前悬分装总成/850/左置空气/+70/机械缸
  1. 06.29010.0117 挡圈 2 件
  2. DZ13241430090 翻转轴总成 1 件
  3. DZ14251430156 前悬左支座总成/850/+70 1 件
  4. 81.41720.5341 翻转轴左支撑总成 1 件
  5. Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  6. 81.96503.0129 垫片 4 件
  7. Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  8. Q1811480TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 1 件
  9. Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
  10. 199000360315 支承板 1 件
  11. SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件
  12. 81.41720.5340 翻转轴右支撑总成 1 件
  13. SXQ18116100TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 2 件
  14. 81.95801.0114 滚柱 2 件
  15. 06.11251.2005 六角螺母M7.112.40 M14*1.5-10-MAN183B1带法兰 2 件
  16. Q1811475TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 1 件
  17. 81.96210.0407 垫片 2 件
  18. 81.96101.0638 垫片 2 件
  19. DZ14251430020 空气弹簧 2 件
  20. DZ14251430159 前悬右支座总成/850/+70 1 件
  21. 81.90713.0909 调整垫片 2 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注