DZ14251431121

 • DZ14251431121 X3000前悬分装总成/850/左置液压/+135/悬浮缸/4、5驾驶室
  • 06.11251.2005 六角螺母M7.112.40 M14*1.5-10-MAN183B1带法兰 2 件
  • 06.29010.0117 挡圈 2 件
  • 81.90713.0909 调整垫片 2 件
  • 81.95801.0114 滚柱 2 件
  • 81.96101.0638 垫片 2 件
  • 81.96210.0407 垫片 2 件
  • 81.96503.0129 垫片 4 件
  • DZ13241430090 翻转轴总成 1 件
   • 81.41715.5010 平衡杆总成 1 件
   • DZ13241430085 开口衬套 2 件
  • DZ14251430120 前悬置左支座总成 1 件
   • 06.36950.0510 轴衬 1 件
   • 190003963112 米制锥螺纹滑脂嘴 1 件
   • DZ14251430121 前悬左支座/+135 1 件
  • DZ14251430125 前悬置右支座总成 1 件
   • 06.36950.0510 轴衬 1 件
   • 190003963112 米制锥螺纹滑脂嘴 1 件
   • DZ14251430122 前悬右支座/+135 1 件
  • DZ14251430510 前悬减震器 2 件
  • Q150B0610 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q1811475TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 2 件
  • Q218B1430 内六角圆柱头螺钉 2 件
  • Q401B14 平垫圈(镀锌) 2 件
  • SXQ18116100TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 2 件
  • SZ952000864 DTF六角凸缘螺母 M16×1.5 2 件
  • DZ14251430030 翻转轴右支撑总成 1 件
  • 81.41720.5341 翻转轴左支撑总成 1 件

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注