DZ14251340293

 • DZ14251340293 车门锁/中控锁/四锁合一/1把中控钥匙/X5000中控钥匙/双油箱/ESC
  • DZ14251340015 左车门外把手 1 件
  • DZ14251340025 右车门外把手 1 件
  • DZ14251340060 中控钥匙壳体(1把) 1 件
  • DZ96189550020 锁芯总成 2 件
  • DZ97189460583 点火锁锁芯/X3000/key in 1 件
  • DZ97259740587 尿素箱盖锁芯 1 件

注:不作为配件使用,售后单独使用DZ14251340060A(实物为:壳体-盖板),0060和0060A壳体部分实物状态一致。

可用:FDZ14251340099A 门锁、方向盘锁、尿素箱、油箱锁芯带钥匙套件。

打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注