DZ14251110257

  • DZ14251110257 左侧扰流角板总成-WP13专用外观
    • DZ14251110060 左侧扰流角板外板 1 件
    • DZ14251110258 左侧扰流角板内板 1 件
    • SXQ230B0616F60L 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 4 件
    • DZ16251870083 弹簧螺母 3 件

注:DZ14251110258为套色图号,对应未套色图号DZ14251110058

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注