DC98149520136

DC98149520136
 • DC98149520136 后悬架/8.7t少片簧/4×2/870载货/1030/3+3/182×115/85垫块
  1. Q151C1275T1F3 六角头螺栓-细牙 4 件
  2. Q1811450TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 18 件
  3. DZ98149520145 后簧前支架 2 件
  4. 190003888457 自锁螺母 M12×1.5-8-ZN-D980 6 件
  5. Q1811445TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 22 件
  6. DZ98149520147 副簧限位支架 4 件
  7. 06.11251.2005 六角螺母M7.112.40 M141.5-10-MAN183B1带法兰 46 件
  8. Q1811440TF3 六角法兰面承面带齿螺栓-细牙 6 件
  9. Q1811435TF3 六角法兰面承面带齿螺栓 2 件
  10. DZ98149520132 后限位块分装总成 2 件
  11. DZ98149520003 加强板总成 2 件
  12. 190003963127 米制锥螺纹滑脂嘴 6 件
  13. DZ9100520065 弹簧销 4 件
  14. DZ98149520152 后钢板弹簧总成 2 件
  15. DZ98149520485 钢板弹簧垫块 2 件
  16. 199000520006 导向销 2 件
  17. DZ96259520418 板簧压板 2 件
  18. 81.90712.0036 球型垫圈 8 件
  19. DZ96259521500 U型螺栓 4 件
  20. SZ952000922 DTF六角凸缘螺母 M24×2 8 件
  21. 179100520006 弹簧销 2 件
  22. Q151C1265T1F3 六角头螺栓-细牙 2 件
  23. DZ98149520149 吊耳总成 2 件
  24. DZ98149520146 后簧后支架 2 件
打赏作者

《DC98149520136》上的一个想法

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注