BC10181870002

 • BC10181870002 翼9-1835冷藏车导流罩Design
  • BZ10181870002 导流罩/E9/冷藏车专用/装配图 1 件
  • BZ10181870010 导流罩分装总成/冷藏车 1 件
   • BZ10181870101 左侧导流罩 1 件
   • BZ10181870011 中间导流罩 1 件
   • BZ10181870103 右侧导流罩 1 件
   • Q150B0620 六角头螺栓(镀锌) 14 件
   • Q40306 弹簧垫圈 14 件
   • Q402B06 大垫圈(镀锌) 14 件
  • BZ10181870020 导流罩支撑骨架总成 1 件
  • Q150B0620 六角头螺栓(镀锌) 4 件
  • Q40306 弹簧垫圈 4 件
  • Q402B06 大垫圈(镀锌) 4 件
  • Q340B08 Ⅰ型六角螺母 4 件
  • Q40308 弹簧垫圈 4 件
  • Q402B08 大垫圈(镀锌) 4 件
  • BZ10181870120 左前上支架总成 1 件
  • BZ10181870121 右前上支架总成 1 件
  • BZ10181870122 左后上支架总成 1 件
  • BZ10181870123 右后上支架总成 1 件
  • BZ14221870138 连接支架 9 件
  • Q150B0820 六角头螺栓 10 件
  • Q40308 弹簧垫圈 10 件
  • Q40308 弹簧垫圈 10 件
  • Q150B0620 六角头螺栓(镀锌) 8 件
  • Q402B06 大垫圈(镀锌) 8 件
  • Q40306 弹簧垫圈 8 件
  • BZ10181870111 左后连接支架 1 件
  • BZ10181870112 右后连接支架 1 件
  • Q150B0620 六角头螺栓(镀锌) 2 件
  • Q40306 弹簧垫圈 2 件
  • Q40306 弹簧垫圈 2 件
  • Q150B0825 六角头螺栓 4 件
  • Q40308 弹簧垫圈 8 件
  • Q402B08 大垫圈(镀锌) 8 件
  • Q340B08 Ⅰ型六角螺母 8 件
  • BZ13221950011 陕汽商用车装饰字/翼9导流罩 1 件
  • BZ10181870140 导流罩胶条 1 件
  • BZ10181870141 导流罩垫块 2 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注