4010646-DZ13241840705

 • DZ13241840705 自动空调本体总成(三态/单制冷)
  • DZ93189582362 内外循环风门执行器 1 件
  • DZ93189582363 混合风门执行器 1 件
  • DZ93189582364 除霜风门执行器 1 件
  • DZ93189582365 吹脚风门执行器 1 件
  • DZ13241821151 膨胀阀 1 件
  • DZ13241841143 暖风芯体 1 件
  • DZ13241841142 蒸发风机 1 件
  • DZ93189582311 暖风电控单元 1 件

注:2017年3月配件产品信息月刊

打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注