4010015-DZ16251510102

DZ16251510102
 • DZ16251510102 右翻板式座椅总成/X5000S
  1. 946477-01E 靠背骨架总成 1 件
  2. 946177-01E 靠背面料套总成 1 件
  3. 946524-01E 安全带总成 1 件
  4. 949115-01E 座垫总成 1 件
  5. 946180-01E 座垫底框组件 1 件
  6. 946181-01E 座垫护板 1 件
  7. 946182-01E 座垫锁止调节弹簧 1 件
  8. 949279-01E 靠背调节手柄组件 1 件
  9. 949122-01E 靠背调节手柄组件 1 件
  10. 949120-01E 左护壳总成 1 件
  11. 949121-01E 右护壳总成 1 件
  12. 949107-01E 后护壳总成 1 件
  13. 949119-01E 带锁扣总成 1 件

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注